•  

Úřední deska

Úřední deska

MZe: Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

14. 9. 2017 18:53

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy, které nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých. Více informací – viz příloha.

Platí do: 31. 3. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Veřejná vyhláška MZE.pdf 249.45 kB Stáhnout

Volby 2017 - oznámení: jmenování zapisovatele

8. 9. 2017 18:31

O Z N Á M E N Í Místostarostka obce Dešná dne 9.9.2017 jmenuje v souladu s ustanovením § 14e odst. 7 Zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, pro volby do Parlamentu ČR konané dne 20. a 21.října 2017 jako zapisovatelku okrskové volební komise Bc. Pavlu Benetinovou.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Volby 2017 - oznámení jmenování zapisovatele.pdf 137.49 kB Stáhnout

Volby 2017 - Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků

4. 9. 2017 19:38

Místostarostka obce Dešná dne 5.9.2017 stanovila v souladu s ustanovením § 14c písm. f) Zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů počet a sídlo volebního okrsku pro volby konané ve dnech 20. a 21. října 2017. Počet volebních okrsků: 1 Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Dešná, Dešná 88

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Volby 2017 - oznámení volební okrsek.pdf 137.55 kB Stáhnout

Volby 2017 - Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

25. 8. 2017 8:12

Starosta obce Dešná dle § 14 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a vyhlášky Ministerstva vnita č. 233/2000 Sb., o provedení ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v obci Dešná pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017 tento minimální počet členů okrskové komise:
volební okrsek č. 1 – Obecní úřad Dešná 88, počet členů okrskové volební komise je 3 + 1 zapisovatel, který je členem okrskové volební komise s hlasem poradním.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Oznámení - minimální počet členů.PDF 135.39 kB Stáhnout

3. úprava rozpočtu 2017

16. 8. 2017 20:28

3. úprava rozpočtu 2017 byla schválena zastupitelstvem obce Dešná dne 17.7.2017. Více – viz příloha.

Platí do: 31. 12. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
3.úprava_rozpočtu_2017.pdf 117.31 kB Stáhnout

2. úprava rozpočtu 2017

15. 6. 2017 19:15

2. úprava rozpočtu byla schválena zastupitelstvem obce Dešná dne 29.5.2017 – více viz příloha.

Platí do: 31. 12. 2017 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
2.úprava rozpočtu 2017 - k vyvěšení.pdf 179.87 kB Stáhnout
Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...