•  


Vítejte v obci Dešná

Obec leží asi 20 km  na východ od města Zlín v lesnaté
krajině, klidové oblasti Přírodního parku Vizovické vrchy,
v nadmořské výšce 360 m n. m. Rozkládá se na ploše 216 ha, z čehož asi polovinu tvoří lesnatá krajina.
 
Obec obklopuje překrásná příroda, která láká k turistice 
a cykloturistice. V obci žije v současnosti necelých 200 obyvatel. Národopisně náleží do moravského Valašska. Dodnes se v obci dochovalo několik původních staveb tzv. „dřevěnic“, typických pro oblast Valašska. Obec Dešná

Telefon: 577 986 365
Mobil: 724 179 044
E-mail: deshna@volny.cz
IČO: 00568520
Adresa: Dešná 88
763 15 Slušovice
Bankovní spojení:

1410040309/0800

Datová schránka: 46yas3w

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta


             GOBEC – MAPOVÝ SERVER


Aktuálně z obce

Veřejná vyhláška

7. 12. 2018 18:08

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů návrh opatření obecné povahy ve věci zrušení ochranných pásem vodního zdroje (vrt o hloubce 41 m, který se nachází na pozemku parc.č. 426/2 v k.ú. Dešná u Zlína). NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY „Zrušení ochranných pásem vodního zdroje Dešná (vrt HV2)“. Více informací – viz příloha.

Zveřejněno do: 27. 12. 2018 23:55  
Úřední deska Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Navrh_opatreni_obecne_povahy_-_Zruseni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje_Desna_-_Ivana_a_David_Lukesovi_Desna_87.pdf 566.9 kB Stáhnout
Snimek_katastralni_mapy_s_vyznacenim_ochrannych_pasem_vodniho_zdroje_Desna.pdf 139.54 kB Stáhnout

Pozvánka 8/2018 na zasedání zastupitelstva obce Dešná

6. 12. 2018 21:34

V souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění svolávám ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DEŠNÁ na čtvrtek 13.12.2018 v 18­. hodin v budově místního obecního úřadu. Program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 5. Volba starosty
 6. Projednání změny určeného zastupitele obce pro činnost spojenou s pořizováním územně plánovací dokumentace
 7. Rozpočet obce na rok 2019
 8. Plán inventur
 9. Projednání prodeje části pozemku parc. č. 476/3 o výměře 57 m2, ostatní plocha v k.ú. Dešná u Zlína ve vlastnictví obce dle vyvěšeného záměru
 10. Projednání prodeje části pozemku p.č. 476/4 o výměře 11 m2, ostatní plocha ve vlastnictví obce v k.ú. Dešná u Zlína dle vyvěšeného záměru
 11. Projednání záměru prodeje části pozemku p.č. 476/4 cca 56 m2, ostatní plocha ve vlastnictví obce v k.ú. Dešná u Zlína
 12. Projednání Nařízení vlády 202/2018 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
 13. Ostatní

V Dešné 6.12.2018 RNDr. Dagmar Daňková
místostarostka obce

Zasedání zastupitelstva je veřejné.

Zveřejněno do: 13. 12. 2018 23:55  
Úřední deska Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Pozvánka na zasedání zastupitelstva 8-2018.pdf 187.45 kB Stáhnout

Rozpočtové opatření 6/2018

6. 12. 2018 19:57

Rozpočtové opatření 6/2018 bylo schváleno v zastupitelstvu obce Dešná dne 19.11.2018 – viz příloha.

Zveřejněno do: 31. 12. 2018 23:55  
Úřední deska Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Rozpočtové opatření 6-2018.pdf 120.28 kB Stáhnout

Mikroregion Slušovicko - rozpočtové opatření č. 1

6. 12. 2018 19:47

Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018 Mikroregionu Slušovicko – viz příloha.

Zveřejněno do: 31. 5. 2019 23:55  
Úřední deska Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Rozpočtové opatření č. 1 - 2018.pdf 48.19 kB Stáhnout

Plnění rozpočtu 2018

28. 11. 2018 20:18

V příloze naleznete dokument Plnění rozpočtu 2018 obce Dešná, který je rovněž k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu Dešná v úřední dny.

Zveřejněno do: 13. 12. 2018 23:55  
Úřední deska Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Plnění rozpočtu 2018.pdf 118.81 kB Stáhnout

Obec Dešná přispěla na otevření nového babyboxu ve Vsetíně

28. 11. 2018 14:53

Od 22. listopadu je ve Vsetínské nemocnici nainstalován babybox nové generace. Vsetín je posledním okresním městě na Moravě dosud bez bedýnky na nechtěná lidská mláďata. Nebýt velkorysých dárců, nebyl by ani jeden babybox. Za třináct let se jich podařilo zřídit 76 a 23 nejstarších se vyměnili za nové. Babyboxy za dobu své existence zachránily 178 dětí! Slavnostní otevření babyboxu ve Vsetínské nemocnici se koná ve středu 12. 12. ve 12 hodin. Obec Dešná poskytla finanční dar ve výši 2 000 Kč.

Zveřejněno do: 31. 12. 2018 23:55  
Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína

Nejnovější fotografie

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...