Tajemná historie. Přírodní bohatství. Památné stavby.
Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Historie
Obyvatelé
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Poplatky

Úhrada poplatků bezhotovostně: číslo účtu : 1410040309/0800

Stočné: 90 Kč/obyvatel/mě­síc

uvádějte: variabilní symbol (VS): 2321, specifický symbol (SS): číslo popisné

úhrada stočného se provádí vždy do : 10.1., 10.4., 10.7., 10.10., tj. po ukončení předcházejícího čtvrtletí.


Odpady a poplatek za psa:

Odpady: dle hmotnosti odpadu, 5 Kč/kg, min 300 Kč/osoba/rok, platba zpětně

Psi: 100,– Kč/rok, každý další 150,–/rok

uvádějte : variabilní symbol (VS) : 1345 – odpady a 1341 – pes, specifický symbol (SS) : číslo popisné

úhrada se provádí vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

  Prosím čekejte...