Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Obyvatelé
Historie
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Dešná, Dešná č.p. 88, v době úředních hodin.

Oznámení o možnosti nahlížení do Územní studie „Dešná – lokalita SO.3 1 a 106“

Dne 23.11.2020 byla vložena do evidence územně plánovací činnosti zpracovaná Územní studie „Dešná – lokalita SO.3 1 a 106“, kterou bylo prověřeno využití návrhové plochy smíšené obytné vesnické. Do uvedené územní studie, která bude podkladem stavebního úřadu pro rozhodování v území lze nahlížet na:

  • Obecním úřadu Dešná
  • www.desnauzlina.cz
  • Městském úřadu Slušovice, odboru stavební úřad
  • Městském úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu – u pořizovatele
  • www.vizovice.eu
Platí pro: Celou obec
23. 11. 2020 20:05
Vytvořil: Obec Dešná

Nařízení KHS Zlínského kraje č. 16/2020

Nařízení KHS Zlínského kraje č. 16/2020, kterým se ukončuje platnost mimořádného opatření č. 6/2020.

Platí pro: Celou obec
22. 11. 2020 17:54
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
KHS_Zlin_-_mimoradne_opatreni_c._16_2020.pdf Stáhnout

Usnesení vlády ČR z 20.11.2020 č. 1195 - 1202

Usnesení vlády ČR z 20.11.2020 o pro­dloužení nouzového stavu do 12.12.2020 a o přijetí krizových opatření.

Platí pro: Celou obec
22. 11. 2020 17:36
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
sb194-20.pdf Stáhnout

Usnesení vlády České republiky z 30.10.2020

Usnesení vlády z 30.10. 2020 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 a přijetí krizových opatření.

Platí pro: Celou obec
2. 11. 2020 17:31
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
sb180-20.pdf Stáhnout

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020 bylo schváleno v Zastupitelstvu obce Dešná dne 14.9.2020

Platí pro: Celou obec
8. 10. 2020 19:23
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Rozpočtové opatření č. 4-2020.pdf Stáhnout

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštšná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Platí pro: Celou obec
25. 8. 2020 15:32
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Výzva.pdf Stáhnout
Příloha - seznam NIV - okres Zlín k 1.8.2020.xls Stáhnout

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

Užitečné informace

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace.
  Prosím čekejte...