•  

Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Dešná, Dešná č.p. 88, v době úředních hodin.

Úřední deska

Závěrečný účet obce Dešná za rok 2019

2. 7. 2020 19:27

Závěrečný účet obce Dešná obsahuje tyto dokumenty:

  1. Závěrečný účet za rok 2019
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
  3. Rozvaha 2019
  4. Výkaz zisku a ztrát 2019
  5. Příloha 2019
  6. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019
Zveřejněno do: 30. 6. 2021 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Závěrečný účet 2019 - obec Dešná.pdf 2.74 MB Stáhnout
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019.pdf 92.13 kB Stáhnout
Výkaz zisku a ztráty 2019.pdf 537.57 kB Stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - příloha č.1.pdf 2.01 MB Stáhnout
Příloha 2019.pdf 549.91 kB Stáhnout
Rozvaha 2019.pdf 541.44 kB Stáhnout

Rozpočtové opatření č. 2/2020

16. 6. 2020 15:24

Zastupitelstvo obce Dešná schválilo na svém 3. zasedání dne 21.5.2020 roz­počtové opatření č. 2.

Zveřejněno do: 15. 1. 2021 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Rozpočtové opatření č. 2-2020.pdf 336.33 kB Stáhnout

Dražební vyhláška

28. 4. 2020 17:04

Soudní exekutor vydává Dražební vyhlášku, kterou se nařizuje elektronická dražba.

Zveřejněno do: 22. 7. 2020 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Dražební vyhláška.pdf 198.66 kB Stáhnout

Rozpočtové opatření č. 1/2020

9. 4. 2020 19:47

Zastupitelstvo obce Dešná schválilo na svém zasedání dne 12.3.2020 roz­počtové opatření č. 1.

Zveřejněno do: 15. 1. 2021 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Rozpočtové opatření č. 1-2020.pdf 193.56 kB Stáhnout

Výzva vlastníkům nemovitostí

24. 2. 2020 20:23

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštšná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Zveřejněno do: 31. 12. 2023 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dešná na období 2021 - 2022

30. 12. 2019 20:20

Střednědobý výhled rozpočtu obce Dešná na období 2021 – 2022 byl schválen na zastupitelstvu obce Dešná dne 12.12. 2019.

Zveřejněno do: 15. 1. 2021 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Střednědobý výhled rozpočtu obce Dešná na období 2021 - 2022.pdf 281.63 kB Stáhnout
Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...