Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Obyvatelé
Historie
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Dešná, Dešná č.p. 88, v době úředních hodin.

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2025 byl schválen zastupitelstvem dne 12.12.2022.

Hospodaření obce Platí pro: Celou obec
15. 12. 2022 19:08
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025.pdf Stáhnout

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – viz příloha.

Platí pro: Celou obec
11. 8. 2022 18:24
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
VÝZVA.pdf Stáhnout
Seznam NIV k 1.8.2022.xls Stáhnout

Závěrečný účet obce Dešná za rok 2021

Závěrečný účet obce Dešná za rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce Dešná na 3. zasedání dne 16.5.2022.

Platí pro: Celou obec
13. 6. 2022 19:33
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Závěrečný účet obce Dešná za rok 2021.pdf Stáhnout
Rozvaha 2021.pdf Stáhnout
Příloha 2021.pdf Stáhnout
Výkaz zisku a ztráty 2021.pdf Stáhnout
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021.pdf Stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf Stáhnout

Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejnen na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Platí pro: Celou obec
25. 8. 2021 19:18
Vytvořil: Obec Dešná

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - výzva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí naleznete v příloze.

Platí pro: Celou obec
18. 2. 2021 18:02
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Seznam nemovitostí NIV - okres Zlín k 1.2.2021.xls Stáhnout

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

  Prosím čekejte...