•  

Úřední deska

Úřední deska

Závěrečný účet obce za rok 2016

13. 6. 2017 8:42

Závěrečný účet obce za rok 2016 byl schválen na 3. zasedání zastupitelsta obce dne 29.5.2017. Sou­visející dokumenty – viz příloha.

Zveřejněno do: 31. 12. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Závěrečný_účet_obce_Dešná_za_rok_2016.pdf 888.57 kB Stáhnout
Příloha_2016.pdf 559.4 kB Stáhnout
Výkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_2016.pdf 95.52 kB Stáhnout
Výkaz_zisku_a_ztrát_2016.pdf 537.22 kB Stáhnout
Rozvaha_2016.pdf 542.01 kB Stáhnout

Výzva - neznámí vlastníci

21. 9. 2017 18:51

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí je zveřejněn na www.uzsvm.cz v sekci Nabídka majetku, v části Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci nebo v příloze.

Zveřejněno do: 31. 12. 2023 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Výzva.pdf 33 kB Stáhnout
Neznámí vlastníci - Dešná u Zlína.xlsx 15.61 kB Stáhnout

Volby 2018 - oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

22. 11. 2017 18:59

Starosta obce Dešná dle § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky ve znění pozdějších předpisů stanovuje v obci Dešná pro volbu prezidenta republiky, která se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. Kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018, tento minimální počet členů okrskové volební komise: volebních okrsek č. 1 – Obecní úřad Dešná 88 počet členů okrskové volební komise: 4.

Zveřejněno do: 27. 1. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Volby 2018 - oznámení o stanovení minimálního počtu členů volební komise.pdf 19.92 kB Stáhnout

Volby 2018 - oznámení o počtu a sídle volebního okrsku

27. 11. 2017 19:31

Starosta obce Dešná v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) Zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky ve znění pozdějších předpisů stanovuje počet a sídlo volebního okrsku pro volby konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Počet volebních okrsků: 1 Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Dešná, Dešná 88

Zveřejněno do: 27. 1. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Volby 2018 - oznámení - volební okrsek.pdf 17.1 kB Stáhnout

Volby 2018 - oznámení

30. 11. 2017 19:38

Starosta obce Dešná jmenuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., pro volby konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 jako zapisovatelku okrskové volební komise Bc. Pavlu Benetinovou.

Zveřejněno do: 27. 1. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Volby 2018 - oznámení ustanovení zapisovatele.pdf 118.41 kB Stáhnout

Rozpočtové opatření ke střednědobému výhledu rozpočtu r. 2018

30. 12. 2017 17:53

Rozpočtové opatření ke střednědobému výhledu rozpočtu roku 2018 bylo schváleno v Zastupitelstvu obce Dešná dne 14.12.2017 – viz příloha.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Rozpočtové_opatření_ke_střednědobému_výhledu_rozpočtu_r.2018.pdf 227.74 kB Stáhnout
Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...