•  

Úřední deska

Úřední deska

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Slušovicko

8. 12. 2017 12:14

P O Z V Á N K A V souladu s čl. VII bod 6) stanov Dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko se svolává zasedání valné hromady svazku, které se bude konat v úterý 19. prosince 2017 ve 12 hodin v zasedací místnosti Nové Sokolovny ve Slušovicích.

Zveřejněno do: 19. 12. 2017 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Pozvánka_VH_MRS_19.12.2017.pdf 358.45 kB Stáhnout

Pozvánka 6/2017 na zasedání zastupitelstva

7. 12. 2017 18:53

POZVÁNKA 6/2017 V souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění svolává starosta obce Dešná ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DEŠNÁ na čtvrtek 14.12.2017 v 18­. hodin v budově místního obecního úřadu. Program:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
  3. Rozpočet obce na rok 2018
  4. Plán inventur
  5. Projednání dotačních titulů na rok 2018
  6. Ostatní

    Zasedání zastupitelstva je veřejné.

Zveřejněno do: 14. 12. 2017 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Pozvánka 6-2017 na zasedání zastupitelstva 14.12.2017.pdf 112.37 kB Stáhnout

Volby 2018 - oznámení

30. 11. 2017 19:38

Starosta obce Dešná jmenuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., pro volby konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018 jako zapisovatelku okrskové volební komise Bc. Pavlu Benetinovou.

Zveřejněno do: 27. 1. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Volby 2018 - oznámení ustanovení zapisovatele.pdf 118.41 kB Stáhnout

Plnění rozpočtu 2017

29. 11. 2017 14:03

Plnění rozpočtu 2017 – viz příloha.

Zveřejněno do: 14. 12. 2017 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
plnění_rozpočtu_2017.pdf 275.54 kB Stáhnout

Návrh rozpočtu na rok 2018

27. 11. 2017 19:52

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že Návrh rozpočtu na rok 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce – viz příloha. Je možné také nahlédnout do listinné podoby v kanceláři na Obecním úřadě v Dešné, v úřední dny – pondělí, středa a čtvrtek.

Zveřejněno do: 14. 12. 2017 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Návrh rozpočtu na rok 2018.pdf 834 kB Stáhnout

Volby 2018 - oznámení o počtu a sídle volebního okrsku

27. 11. 2017 19:31

Starosta obce Dešná v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) Zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky ve znění pozdějších předpisů stanovuje počet a sídlo volebního okrsku pro volby konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Počet volebních okrsků: 1 Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Dešná, Dešná 88

Zveřejněno do: 27. 1. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Volby 2018 - oznámení - volební okrsek.pdf 17.1 kB Stáhnout
Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...