Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Obyvatelé
Historie
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Dešná, Dešná č.p. 88, v době úředních hodin.

O Z N Á M E N Í o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Starostka obce Dešná dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v obci Dešná pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 minimální počet členů okrskové volební komise: 4 členové + 1 zapisovatel.

Obecně závazné vyhlášky Platí pro: Celou obec
25. 7. 2022 19:10
Vytvořil: Obec Dešná

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022 bylo schváleno zastupitelstvem obce Dešná na 4. zasedání dne 27.6.2022.

Platí pro: Celou obec
14. 7. 2022 21:00
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Rozpočtové opatření č. 3 -2022.pdf Stáhnout

Veřejná vyhláška

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE v uplynulém období 2018–2022 – viz příloha.

Platí pro: Celou obec
11. 7. 2022 10:31
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Zlínský kraj_Z01_projednani_verejna_vyhlaska_obce.pdf Stáhnout
Návrh ZOU ZÚR ZK 2018_2022.pdf Stáhnout

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022 bylo schváleno zastupitelstvem obce Dešná na 3. zasedání dne 16.5.2022.

Hospodaření obce Platí pro: Celou obec
13. 6. 2022 20:09
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Rozpočtové opatření č. 2-2022.pdf Stáhnout

Závěrečný účet obce Dešná za rok 2021

Závěrečný účet obce Dešná za rok 2021 byl schválen zastupitelstvem obce Dešná na 3. zasedání dne 16.5.2022.

Platí pro: Celou obec
13. 6. 2022 19:33
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Závěrečný účet obce Dešná za rok 2021.pdf Stáhnout
Rozvaha 2021.pdf Stáhnout
Příloha 2021.pdf Stáhnout
Výkaz zisku a ztráty 2021.pdf Stáhnout
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021.pdf Stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf Stáhnout

Stanovení počtu členů zastupitelstva

V souladu s § 68 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, stanovilo zastupitelstvo obce Dešná na svém zasedání dne 16.5.2022 počet členů zastupitelstva obce Dešná pro volební období 2022 – 2026 na 7 členů.

Platí pro: Celou obec
18. 5. 2022 18:26
Vytvořil: Obec Dešná

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

  Prosím čekejte...