•  

Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Dešná, Dešná č.p. 88, v době úředních hodin.

Úřední deska

Porovnání ceny pro vodné za rok 2017

26. 4. 2018 20:47

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových předpisů pro vodné za rok 2017 – viz příloha.

Zveřejněno do: 31. 5. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Porovnání cen vodného za rok 2017.pdf 547.55 kB Stáhnout

Porovnání ceny pro stočné za rok 2017

26. 4. 2018 20:37

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017 – viz příloha.

Zveřejněno do: 31. 5. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
porovnání cen stočného za 2017.pdf 216.6 kB Stáhnout

Nařízení Státní veterinární správy

26. 4. 2018 20:32

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ukončuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji stanovená Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/036662-Z ze dne 22. 3. 2018, vyhlášená pro vymezenou zamořenou oblast za účelem provedení důkladné prohlídky všech užívaných honebních pozemků s cílem nálezu uhynulých divokých prasat.

Zveřejněno do: 11. 5. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Narizeni_SVS_AMP_ukonceni_prohlidka_honebnich_pozemku.pdf 280.99 kB Stáhnout

Veřejná vyhláška

26. 4. 2018 19:15

Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje, že od 27.4.2018 do 28.5.2018 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj v úředních hodinách k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2018.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Finanční úřad - veřejná vyhláška.pdf 79.79 kB Stáhnout
Informace pro poplatníky 1.pdf 117.84 kB Stáhnout
Informace pro poplatníky 2.pdf 147.81 kB Stáhnout

Mikroregion Slušovicko - rozpočet na rok 2018

26. 4. 2018 18:58

Mikroregion Slušovicko zveřejňuje rozpočet na rok 2018 – viz příloha. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že do listinné podoby rozpočtu na rok 2018 je možno nahlédnout na Městském úřadě ve Slušovicích v kanceláři ekonomky v úředních hodinách.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
(ROZPOČET na rok 2018).pdf 44.94 kB Stáhnout

Volby 2018 - senát - počet a sídlo volebních okrsků

23. 4. 2018 21:02

O Z N Á M E N Í Starosta obce Dešná v souladu s ustanovením § 14c odst. 1 písm. f) Zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů, pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR stanovuje počet a sídlo volebního okrsku pro volby konané ve dnech 18. a 19. května 2018. Počet volebních okrsků: 1 Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Dešná, Dešná 88

Zveřejněno do: 19. 5. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Volby 2018 - senát - volební okrsky.pdf 141.59 kB Stáhnout
Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...