Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Obyvatelé
Historie
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Dešná, Dešná č.p. 88, v době úředních hodin.

Opatření hejtmana Zlínského kraje - změna č. 2

Opatření hejtmana Zlínského kraje – změna č. 2 o určení vzdělávacích zařízení k vykonání péče o děti ve věku 3 – 10 let do 14. února 2021.

Platí pro: Celou obec
24. 1. 2021 15:57
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Opatření hejtmana NS leden 2021 školy - změna č. 2.pdf Stáhnout

Oznámení Veřejnou vyhláškou

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU – Městký úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství: Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – viz příloha.

Platí pro: Celou obec
20. 1. 2021 15:34
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Oznámení Veřejnou vyhláškou -_0_OOP_stanoveni_PU.pdf Stáhnout

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o zařazení pozemních komunikací v k. ú . Dešná u Zlína do kategorie místní komunikace na základě aktualizace Pasportu místních komunikacící – viz příloha.

Platí pro: Celou obec
18. 1. 2021 18:20
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
ROZHODNUTÍ_pasport_-_zařazení_dokategorie_MK - aktualizace.pdf Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2023 byl schválen v Zastupitelstvu obce Dešná dne 10. 12. 2020.

Hospodaření obce Platí pro: Celou obec
21. 12. 2020 18:17
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023.pdf Stáhnout

Rozpočet obce Dešná na rok 2021

Zastupitelstvo obce Dešná na svém 6. zasedání dne 10.12.2020 schvá­lilo rozpočet obce Dešná na rok 2021.

Hospodaření obce Platí pro: Celou obec
17. 12. 2020 19:06
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Rozpočet 2021.pdf Stáhnout

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštšná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Platí pro: Celou obec
25. 8. 2020 15:32
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Výzva.pdf Stáhnout
Příloha - seznam NIV - okres Zlín k 1.8.2020.xls Stáhnout

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace.
  Prosím čekejte...