•  

Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Dešná, Dešná č.p. 88, v době úředních hodin.

Úřední deska

Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření

22. 10. 2020 12:08

Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření č. 1074 z 19.10.2020 a č. 1078, 1079, 1080 z 21.10.2020.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
sb169-20.pdf 92.68 kB Stáhnout
sb171-20.pdf 114.79 kB Stáhnout

Oznámení o záměru prodeje pozemku

20. 10. 2020 19:55

Obec Dešná v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce: parcela č. 429/4 o výměře 90 m2, která vznikne dělením pozemku p.č. 429/3, druh pozemku: ostatní plocha, který je zapsán na listu vlastnictví číslo 1 v k.ú. Dešná u Zlína dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 346–64/2020. Záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem obce Dešná dne 14.9.2020 usnesením č. 10. Písemné nabídky k vyhlášenému záměru jsou přijímány v kanceláři obecního úřadu obce do 5.11.2020 do 17 hodin.

Zveřejněno do: 5. 11. 2020 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Záměr obce - prodej části pozemku 429-3.pdf 700.12 kB Stáhnout
Snímek katastrální mapy.pdf 291.8 kB Stáhnout
GP Dešná.pdf 61.81 kB Stáhnout

Změna č. 1 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1

19. 10. 2020 17:41

Hejtman Zlínského kraje vydal Změnu č. 1 k Rozhodnutí č. 1 týkající se II. vlny covidové pandemie.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Změna č. 1 - Rozhodnutí hejtmana ZK č. 1.pdf 145.49 kB Stáhnout

Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 1

14. 10. 2020 19:20

Hejtman Zlínského kraje vydal Rozhodnutí č. 1 týkající se II. vlny covidové pandemie.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Rozhodnutí hejtmana ZK č. 1.pdf 140.31 kB Stáhnout

Usnesení vlády ČR z 12.10.2020 o přijetí krizových opatření

13. 10. 2020 17:26

Usnesení vlády ČR č. 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1033 z 12.10.2020 o při­jetí krizových opatření – viz příloha.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
sb166-20.pdf 257.02 kB Stáhnout

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje č. 11/2020

12. 10. 2020 19:47

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vydala mimořádná opatření č. 11/2020 k zamezení šíření COVID-19.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
KHS_Zlin_-_mimoradne_opatreni_c._11_2020.pdf 5.63 MB Stáhnout
Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...