•  

Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Dešná, Dešná č.p. 88, v době úředních hodin.

Úřední deska

Pozvánka na zasedání valné hromady Mikroregionu Slušovicko

24. 9. 2018 18:03

V souladu s čl. VII bod 6) stanov Dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Slušovicko svolává předseda svazku zasedání valné hromady, které se bude konat ve středu 3. října 2018 v 11 hodin v Nové sokolovně ve Slušovicích.

Zveřejněno do: 3. 10. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Pozvánka+3.10.2018.pdf 185.56 kB Stáhnout

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018

21. 9. 2018 19:05

Starosta obce Dešná v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva obcí se uskuteční v pátek 5. října 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 2. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je zasedací místnost obecního úřadu v Dešné. 3. Volič je povinen při hlasování prokázat totožnost a státní občanství. 4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. 6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Zveřejněno do: 6. 10. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Oznámení o době a místě konání voleb.pdf 148.64 kB Stáhnout

Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 8. 2018 19:13

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitostí v k.ú. Dešná u Zlína, kteří nejsou označeni dostatečně určitě a není umožněna jejich dostatečná identifikace – viz příloha.

Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Seznam neznámých vlastníků - Dešná.xlsx 2.65 MB Stáhnout
Výzva neznámí vlastníci.pdf 33 kB Stáhnout

Komunální volby 2018 - jmenování zapisovatele

23. 8. 2018 19:46

Starosta obce Dešná jmenuje v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 59/2002 Sb., pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018 jako zapisovatelku okrskové volební komise Bc. Pavlu Benetinovou.

Zveřejněno do: 6. 10. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Komunální volby 2018 - jmenování zapisovatele.pdf 132.56 kB Stáhnout

Oznámení - komunální volby 2018

20. 8. 2018 18:50

Starosta obce Dešná dne 20.8.2018 v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 494/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovil počet a sídlo volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018. Počet volebních okrsků: 1 Sídlo volebního okrsku: Obecní úřad Dešná, Dešná 88

Zveřejněno do: 6. 10. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Komunální volby - oznámení počet a sídlo okrsky.pdf 149.23 kB Stáhnout

Oznámení o stanovení minimálního počtu okrskové volební komise

6. 8. 2018 20:39

Starosta obce Dešná v souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů stanovuje v obci Dešná pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018, tento minimální počet členů okrskové volební komise: volebních okrsek č. 1 – Obecní úřad Dešná 88 počet členů okrskové volební komise 4.

počet členů okrskové volební komise: 4.

Zveřejněno do: 6. 10. 2018 23:55  
Platí pro: Celou obec Vytvořil: Obec Dešná u Zlína
Přílohy k hlášení
Komunální volby 2018 - oznámení o stanovení počtu členů volební komise.pdf 131.88 kB Stáhnout
Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace
  Prosím čekejte...