Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Obyvatelé
Historie
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Úřední deska

Do písemností zveřejněných na webových stránkách obce je možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě Dešná, Dešná č.p. 88, v době úředních hodin.

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo schváleno na 2. zasedání zastupitelstva obce Dešná dne 29.3.2021.

Hospodaření obce Platí pro: Celou obec
14. 4. 2021 16:09
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Rozpočtové opatření č.1-2021.pdf Stáhnout

Oznámení o záměru směny pozemku

Obec Dešná v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr směny části pozemků: část parcely č. 476/1 o výměře cca 26 m2, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví obce Dešná, v k.ú. Dešná u Zlína, která je zapsána na listu vlastnictví číslo 1, za část pozemku p.č. 12/2 o výměře 26 m2, druh pozemku zahrada, číslo LV 54, v k.ú. Dešná u Zlína, na kterém se nachází část místní komunikace III. třídy 04c, dle zákresu v katastrální mapě.

Písemné nabídky k vyhlášenému záměru jsou přijímány v kanceláři obecního úřadu obce do 26.4.2021 do 17 hod. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Dešná na jeho 2. zasedání dne 29.3.2021 usnesením č. 7/2/2021.

Platí pro: Celou obec
9. 4. 2021 19:58
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Záměr obce - směna části pozemku 476-1 a p.č. 12-2.pdf Stáhnout
Zákres v katastrální mapě - směna část 476-1 za část 12-2.pdf Stáhnout
Snímek katastrální mapy p.č - 476-1 a 12-2.pdf Stáhnout

Oznámení o záměru prodeje pozemku

Obec Dešná v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodeje části pozemků ve vlastnictví obce: část parcely č. 476/1 o výměře cca 48 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Dešná u Zlína, která je zapsána na listu vlastnictví číslo 1, dle zákresu v katastrální mapě. Písemné nabídky k vyhlášenému záměru jsou přijímány v kanceláři obecního úřadu obce do 26.4.2021 do 17 hod. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Dešná na jeho 2. zasedání dne 29.3.2021 usnesením č. 8/2/2021.

Platí pro: Celou obec
9. 4. 2021 19:53
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Záměr obce - prodej části pozemku 476-1.pdf Stáhnout
Zákres v katastrální mapě - záměr prodeje části p.č. 476-1.pdf Stáhnout
Snímek katastrální mapy p.č. 476-1.pdf Stáhnout

Oznámení o záměru prodeje pozemku

Obec Dešná v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodeje části pozemků ve vlastnictví obce: část parcely č. 473/1 o výměře cca 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Dešná u Zlína, která je zapsána na listu vlastnictví číslo 1, dle zákresu v katastrální mapě. Písemné nabídky k vyhlášenému záměru jsou přijímány v kanceláři obecního úřadu obce do 26.4.2021 do 17 hod. Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Dešná na jeho 2. zasedání dne 29.3.2021 usnesením č. 9/2/2021.

Platí pro: Celou obec
9. 4. 2021 19:50
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Záměr obce - prodej části pozemku 473-1.pdf Stáhnout
Zákres v katastrální mapě - záměr prodeje části p.č. 473-1.pdf Stáhnout
Snímek katastrální mapy p.č. 473-1.pdf Stáhnout

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání, které se uskuteční 11.5.2021 ve 12:30 hod formou vzdáleného přístupu – viz příloha.

Platí pro: Celou obec
1. 4. 2021 20:00
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Veřejná vyhláška - A4ZÚR ZK - veřejné jednání.pdf Stáhnout

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu obce Dešná za rok 2020 obsahuje tyto dokumenty:
Závěrečný účet za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Rozvaha 2020
Výkaz zisku a ztrát 2020
Příloha 2020
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020

Platí pro: Celou obec
25. 3. 2021 18:26
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - obec Dešná.pdf Stáhnout
Rozvaha 2020.pdf Stáhnout
Příloha 2020.pdf Stáhnout
Výkaz zisku a ztráty 2020.pdf Stáhnout
Fin 2-12M 122020.pdf Stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - obec Dešná.pdf Stáhnout

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

Tyto stránky používají k poskytování a zkvalitňování služeb soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informace.
  Prosím čekejte...