Tajemná historie. Přírodní bohatství. Památné stavby.
Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Historie
Obyvatelé
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Závěrečný účet obce Dešná za rok 2022

Závěrečný účet obce Dešná za rok 2022 byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.5.2023.

ÚD - Hospodaření obce Platí pro: Celou obec

Vytvořil: Obec Dešná - 1. 6. 2023 19:01

Přílohy k hlášení
Závěrečný účet za rok 2022.pdf 570.62 kB Stáhnout
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.pdf 655.73 kB Stáhnout
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022.pdf 599.07 kB Stáhnout
Výkaz zisku a ztráty 2022.pdf 540.59 kB Stáhnout
Rozvaha 2022.pdf 545.41 kB Stáhnout
Příloha 2022.pdf 554.02 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...