Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína

Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína

Obec Dešná leží asi 20 km na východ od krajského města Zlín v lesnaté krajině Přírodního parku Vizovické vrchy v nadmořské výšce 360 m n.m.

Obyvatelé

Obyvatelé

V obci žije 200 obyvatel a je nejmenší obcí Mikroregionu Slušovicko.

Historie

Historie

Dodnes se v obci dochovalo několik původních staveb tzv. dřevěnic, typických pro oblast Valašska.

Sportovní vyžití

Sportovní vyžití

Obec Dešná nabízí sportovně - rekreační vyžití pro malé i velké.

Turistické vyžití

Turistické vyžití

Obec obklopuje překrásná příroda, která láká k turistice i cykloturistice.

Něco málo o obci

Obec leží asi 20 km  na východ od města Zlín v lesnaté krajině klidové oblasti Přírodního parku Vizovické vrchy v nadmořské výšce 360 m n. m. Rozkládá se na ploše 216 ha,
z čehož asi polovinu tvoří lesnatá krajina. 

Obec obklopuje překrásná příroda, která láká k turistice a cykloturistice. V obci žije
v současnosti 200 obyvatel. Národopisně náleží do moravského Valašska.
Dodnes se v obci dochovalo několik původních staveb tzv. „dřevěnic“, typických pro oblast Valašska.

Kontakt

Adresa:
Dešná 88
763 15 Slušovice
Telefon:
+420 577 986 365
Mobil:
+420 724 179 044
E-mail:
IČ:
00568520
Bankovní spojení:

1410040309/0800

Datová schránka:
46yas3w

Aktuality

Ukliďme Česko

Obec Dešná se i letos zapojí do celostátní úklidové akce Ukliďme Česko, která se uskuteční v sobotu 1. dubna 2023. Sraz účastníků je v 9 hodin na točně, pytle a rukavice zajištěny. Akce bude ukončena opékáním špekáčků na hřišti.

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec
20. 3. 2023 20:29
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Uklidme_Cesko_2023.pdf Stáhnout

Pozvánka 2/2023 na zasedání zastupitelstva obce Dešná

V souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění svolává starostka obce ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DEŠNÁ na pondělí 27.3.2023 v 18­. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 5. Projednání dodatku č. 3 ke Smlouvě o ukládání bioodpadu
 6. Projednání návrhu Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Zlínského kraje
 7. Projednání žádosti o finanční příspěvek na poskytování sociálních služeb
 8. Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí
 9. Projednání majetkových záležitostí obce – projednání pronájmu pozemků dle vyvěšených záměrů
 10. Příprava oslav 650 let obce
 11. Rozpočtové opatření č. 2/2023
 12. Ostatní

Zasedání zastupitelstva je veřejné.

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec
20. 3. 2023 20:00
Vytvořil: Obec Dešná

Výsledky odpadového hospodářství za rok 2022

Výsedky odpadového hospodářství obce Dešná za rok 2022 – viz příloha.

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec
16. 3. 2023 18:20
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Výsledky odpadového hospodářství -2022.pdf Stáhnout

Nabídka brigády

Hospůdka Moštárna Neubuz hledá brigádníky. Bližší informace na tel.: 721 760 301.

Oznámení od obecního úřadu Platí pro: Celou obec
16. 3. 2023 17:14
Vytvořil: Obec Dešná

Oznámení o záměru pronájmu

Obec Dešná v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku ve vlastnictví obce: část parcely č. 476/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Dešná u Zlína, která je zapsána na listu vlastnictví číslo 1, o ploše cca 100 m2 před domem č.p. 10 dle zákresu v katastrální mapě. Písemné nabídky k vyhlášenému záměru jsou přijímány v kanceláři obecního úřadu obce do 27.3.2023 do 18 hod.

Úřední deska Platí pro: Celou obec
9. 3. 2023 20:27
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Zákres v katastrální mapě - 476-4.pdf Stáhnout

Oznámení o záměru pronájmu

Obec Dešná v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku ve vlastnictví obce: část parcely č. 473/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Dešná u Zlína, která je zapsána na listu vlastnictví číslo 1, o ploše cca 40 m2 před domem č.p. 87 dle zákresu v katastrální mapě. Písemné nabídky k vyhlášenému záměru jsou přijímány v kanceláři obecního úřadu obce do 27.3.2023 do 18 hod.

Úřední deska Platí pro: Celou obec
9. 3. 2023 20:24
Vytvořil: Obec Dešná
Přílohy k hlášení
Zákres v katastrální mapě - 473-1.pdf Stáhnout

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

  Prosím čekejte...