Tajemná historie. Přírodní bohatství. Památné stavby.
Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Historie
Obyvatelé
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Czech point

Co je Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Služby pro veřejnost

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
  • podání vůči státní správě
  • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak
  • založení a správa datové schránky
  • a další.

Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

Dostupnost:

Autorizovaná konverze dokumentů Služba je dostupná.
Centrální úložiště ověřovacích doložek Služba je dostupná.
Datové schránky Služba je dostupná.
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Služba je dostupná.
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) Služba je dostupná.
Úschovna systému Czech POINT Služba je dostupná.
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Služba je dostupná.
Výpis z bodového hodnocení řidiče Služba je dostupná.
Výpis z insolvenčního rejstříku Služba je dostupná.
Výpis z Katastru nemovitostí Služba je dostupná.
Výpis z Obchodního rejstříku Služba je dostupná.
Výpis z Rejstříku trestů Služba je dostupná.
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby Služba je dostupná.
Výpis z Živnostenského rejstříku Služba je dostupná.
Základní registry Služba je dostupná.
Nebyl nalezen žádný soubor

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

  Prosím čekejte...