Tajemná historie. Přírodní bohatství. Památné stavby.
Vítejte na stránkach obce Dešná u Zlína
Historie
Obyvatelé
Sportovní vyžití
Turistické vyžití

Nakládání s odpady

Sběrná místa

Papír – sběrné nádoby na točně, v horní části obce u č.p. 55, v dolní části obce u č.p. 63, parkoviště u obecního úřadu.
Sklo – sběrná nádoba na bílé sklo (2×) a sběrná nádoba na barevné sklo na točně a horní části obce u č.p. 55
Kovy – sběrná nádoba na točně a v horní části obce u č.p 55
Biologický odpad – domácí kompostéry, duben – říjen: kontejnery v obci
Objemný komunální odpad – jaro, podzim: kontejnery v obci
Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů – sběrné nádoby na točně, v horní části obce č.p. 55 a umístěné v nemovitostech ob­čanů

UPOZORNĚNÍ: nápojové kartony se sbírají společně s plasty do žlutých popelnic!

Oděvy – kontejner na točně

Použitý kuchyňský olej – sběrná nádoba na točně a v horní části obce u č.p. 55

Svozový kalendář

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2024

2.1. 15.1. 29.1. 12.2. 26.2. 11.3. 25.3. 8.4. 22.4. 6.5.
20.5. 3.6. 17.6. 1.7. 15.7. 29.7. 12.8. 26.8. 9.9. 23.9.
7.10.
21.10. 4.11. 18.11. 2.12. 16.12. 30.12.


Termíny svozu plastů na rok 2024

5.1.
1.2.
29.2.
28.3.
25.4.
23.5.
20.6.
18.7.
15.8.
12.9.
10.10.
7.11.
5.12.

Termín svozu nebezpečných odpadů: 29.5.2024

Třídění odpadů:


PLASTY


DO PLASTŮ PATŘÍ:
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NEPATŘÍ SEM:
mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, zahradní nábytek, květináče, truhlíky, nárazníky, kýble od barev, boby, sáně a hračky.
UPOZORNĚNÍ: nápojové kartony se sbírají společně s plasty do žlutých popelnic!

PAPÍR

DO PAPÍRU PATŘÍ:
časopisy, noviny, sešity, katalogy, letáky, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo
knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí 
ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

NEPATŘÍ SEM:
uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír, sáčky od polévek a koření. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

SKLO bílé a barevné


DO SKLA PATŘÍ:
jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.

NEPATŘÍ SEM:
keramika a porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

NÁPOJOVÉ KARTONY

DO NÁPOJOVÝCH KARTONŮ PATŘÍ:
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NEPATŘÍ SEM:
„měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

UPOZORNĚNÍ: nápojové kartony se sbírají společně s plasty do žlutých popelnic!

BIOODPAD

DO BIOODPADU PATŘÍ:
posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, plevel, květiny, větvoví z keřů a stromů (nakrátko nařezané), seno, piliny, sláma, zbytky zeleniny a ovoce, čajový odpad, skořápky z vajíček.
NEPATŘÍ SEM:
nerosty, pařezy, komunální odpad, tekuté zbytky jídel, oleje, živočišné zbytky (mléčné výrobky, maso, kůže, vnitřnosti, kosti), uhynulá zvířata, exrementy zvířat, biologicky nerozložitelné odpady.

KOVY

DO KOVŮ PATŘÍ:
plechovky od potravin, plechovky od nápojů, nádoby od kosmetiky, ostatní kovové obaly, menší kovové materiály a drobná elektrozařízení.
NEPATŘÍ SEM:
znečištěné kovy, autovraky.


VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

DO VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PATŘÍ:
takový odpad, který kvůli svým rozměrům a případně dalším vlastnostem nelze odložit do standardní nádoby na směsný komunální odpad – např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, drobný stavební odpad atd. V případě, že v určitém časovém úseku produkujete velké množství tohoto odpadu (např. při rekonstrukci domu), tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy popř. kontaktujte obecní úřad a ten Vám zajistí přistavení kontejneru (za poplatek).

NEPATŘÍ SEM:
odpady, které se dají vytřídit do jednotlivých druhů odpadů.

NEBEZPEČNÝ ODPAD (svoz 1× ročně na točně)DO NEBEZPEČNÉHO ODPADU PATŘÍ:
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pneumatiky, pesticidy, léky a domácí chemikálie atd.

POUŽITÝ KUCHYŇSKÝ OLEJ

PATŘÍ SEM:
použitý kuchyňský olej, který se po vychladnutí nalije trychtýřem přes sítko do PET lahve a řádně se uzavře. 

NEPATŘÍ SEM:
použitý motorový olej


Výsledky odpadového hospodářství obce Dešná

Úřední hodiny

Pondělí 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta, účetní
Středa 10:00 – 12:00 – účetní
Čtvrtek 17:00 – 19:00 – starosta, místostarosta

  Prosím čekejte...